Kontingentet udgør pt. 1035,- pr. kvt.

 


Renteudgiften på foreningens anlægslån udgjorde i 2017 kr. 23.835,32.
Det giver hver enkelt husstand en fradragsberettiget rente udgift på kr. 110,86 efter fordelingstal 215.

Renteudgiften på foreningens anlægslån udgjorde i 2016 kr. 35.012,75.
Det giver hver enkelt husstand en fradragsberettiget rente udgift på kr. 162,85 efter fordelingstal 215.

Renteudgiften på foreningens anlægslån udgjorde i 2015 kr. 45.508,78.
Det giver hver enkelt husstand en fradragsberettiget rente udgift på kr. 211,67 efter fordelingstal 215.

Renteudgiften på foreningens anlægslån udgjorde i 2014 kr. 55.400,66.
Det giver hver enkelt husstand en fradragsberettiget rente udgift på kr. 257,68 efter fordelingstal 215.
Renteindtægten på de 2 konti i vi har i foreningen er kr. 8290,80, som udgør kr. 38,56 pr. grundejer.

Renteudgiften på foreningens anlægslån udgjorde i 2013 kr. 64.711,45.
Det giver hver enkelt husstand en fradragsberettiget rente udgift på kr. 300,98 efter fordelingstal 215.

Renteudgiften på foreningens anlægslån udgjorde i 2012 kr. 73.488,33.
Det giver hver enkelt husstand en fradragsberettiget rente udgift på kr. 341,80 efter fordelingstal 215.

Renteudgiften på foreningens anlægslån udgjorde i 2011 kr. 81.723,55.
Det giver hver enkelt husstand en fradragsberettiget rente udgift på kr. 380,10 efter fordelingstal 215.

Renteudgiften på foreningens anlægslån udgjorde i 2010 kr. 89.488,05.
Det giver hver enkelt husstand en fradragsberettiget rente udgift på kr. 416,22 efter fordelingstal 215.


Kontingentet betales forud med forfaldsdato d. 10. januar, april, august og oktober.
Det er iflg. vedtægterne grundejerens ansvar at indbetale kontingentet uanset om det er opkrævet.
Pt. benytter foreningen Betalingsservice hvilket der opfordres til at bakke op om. Medlemmer der ikke ønsker at benytte Betalingsservice betaler 20,- i opkrævningsgebyr.

Betales kontingetet forsent tillægges et strafgebyr på 10% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.
Efter 2. rykker overgår det skyldige beløb til advokat.

Det er grundejerens ansvar at dokumentere indbetalingen.