Resultat af afstemning om:

Bestyrelsens beretning
96 for
2 imod
2 blank/ugyldig

2020 Regnskab 2020
97 for
2 imod
1 blank

Budget 2021
98 for
2 imod

Hermed vedtaget.

 

Bestyrelsen takker for den store deltagelse. Det er naturligvis beklageligt at der sidder grundejere der ikke kan godkende ovenstående, og bestyrelsen vil opfordre til at gøre opmærksom på bevæggrunde for at stemme imod. Det er den eneste måde vi kan forbedre os på.