Ordinær generalforsamling

For Grundejerforeningen Kirsebærvangen. Torsdag d. 15 marts 2018 kl. 19 på Balsmoseskolen (Aula B).
Du kan hente relevante dokumenter her>>


Smid din hunds efterladenskaber i spanden – ikke på jorden

Spandene tømmes én gang om ugen. Skulle den være fyldt, så brug den næste eller de store molokker til restaffald.


Sådan sorterer du dit affald

Her kan du hente kommunens anvisninger til affaldssorteringen