Ordinær generalforsamling

For Grundejerforeningen Kirsebærvangen. Tirsdag d. 19 marts 2019 kl. 19 på Balsmoseskolen (Torvet).
Du kan hente relevante dokumenter her>>

De seneste år har der været rejst forslag på den ordinære generalforsamling der har været udformet eller formuleret på en måde der har gjort det vanskeligt at stemme ja/nej.
Bestyrelsen anbefaler derfor at man formulere en meget klar konklusion, således det er helt tydeligt hvad der stemmes om.
Benyt evt. denne Word skabelon  (klik her for download)

 


Smid din hunds efterladenskaber i spanden – ikke på jorden

Spandene tømmes én gang om ugen. Skulle den være fyldt, så brug den næste eller de store molokker til restaffald.


Sådan sorterer du dit affald

Her kan du hente kommunens anvisninger til affaldssorteringen