06.09.2021

Information vedrørende pullerter på stierne

De opsatte pullerter er sikret med en hængelås - er der behov for at de låses op skal bestyrelsen kontaktes på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3 dage inden behovet derom.

(Note: Nøgle udleveres ikke)

Selvom at der låses op skal vi gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at køre ind på stierne med en bil/varebil.

Opsætningen er godkendt af såvel Egedal Kommune som Politi.


 

08.08.2021

Generalforsamling 2021

23.08.21
Læs referat fra GF her

 

Her kan du hente relevante dokumenter til Generalforsamlingen 2021.
Bemærk at Beretning, Resultat, Balance og Budget er behandlet ved brevafstemning.

Indkaldelse
Beretning
Resutat
Balance
Budget
1. forslag
2. forslag
3. forslag

I år har vi hele tre forslag der omhandler vedtægtsændringer, stensætninger og ladestationer til el-biler, så mød op og giv jeres mening til kende.

 


27.04.2021

Afstemning

Afstemningen om Beretning, Regnskab og Budget er afsluttet......læs mere her


 

26.04.2021

Information om TDC fibernet i GF Kirsebærvangen

TDCNET har meddelt bestyrelsen at de ønsker at etablerer fibernet i vores forening......læs mere her


 

26.04.2021

Ny formand

Mia har købt ny bolig og fraflytter foreningen i september. Bestyrelsen har derfor valgt at re-konstituere sig med Henrik som formand.


Referat fra generalforsamlingen 2020

Referatet fra den ordinære generalforsamling 2020 kan læses her---


Ordinær generalforsamling 2020

For Grundejerforeningen Kirsebærvangen. Torsdag d. 3 september 2020 kl. 19 på Balsmoseskolen (Torvet).
Du kan hente relevante dokumenter her>>

De seneste år har der været rejst forslag på den ordinære generalforsamling der har været udformet eller formuleret på en måde der har gjort det vanskeligt at stemme ja/nej.
Bestyrelsen anbefaler derfor at man formulere en meget klar konklusion, således det er helt tydeligt hvad der stemmes om.
Benyt evt. denne Word skabelon  (klik her for download)

 


 

ASFALT - AFSLUTTET

Så kom Gundsø i mål og vi kan glæde os over det pæne arbejde.
Der mangler fortsat lidt oprydning, men man kan rolig hænge postkassen på plads igen - hvis man ikke allerede har gjort det :o)

HUSK NU at lade bilen blive på p-pladsen.

God sommer til alle.

 


STATUS - ASFALT

I dag går Gundsø i gang med at asfaltere stierne i vores grundejerforening. De starter i Åkandehaven. Derefter regner de med at nå 2 stier per dag, hvor de fortsætter op ad de lige rækker frem mod Frugtvangen, og derefter over på de ulige numre og ned mod søen. Hele processen tager 3-4 uger. Gundsø sætter store plakater op for enden af hver række dagen før de asfaltere med dato på. Hold derfor venligst øje med plakaterne. Husk brevkasser, som har været fjernet, skal ikke være sat op den dag, hvor der asfalteres.

**Der må absolut ikke køres på det nye asfalt med personbiler! **

OBS! Man må først betræde/cykle på det nye asfalt når der er kommet sand på, som lægges ud efter asfalteringen af de enkelte rækker.

Arbejdet er blevet forsinket fordi nogle stier har viste sig at være i så dårlig stand at der skulle ekstra tiltag til for at sikre et godt slutresultat, fx smuldrende underlag, vandlommer og for tynd bærelag.

Vi bevarer tålmodigheden og glæder os til de nye stier.


 

Forsinkelse i asfaltarbejdet!

Tidsplanen for asfaltarbejdet blev slået ud af kurs allerede på dag 1.
Det skyldes nogle forhold i underlaget som vi har været forberedt på, men nok ikke i den grad det er konstateret.

Vi har derfor valgt ikke at opdatere tidsplanen, men alle er selvfølgelig velkommen til at følge arbejdet i området.


Så går asfaltarbejdet endelig i gang!

Faktisk begynder Gundsø Entreprise allerede mandag med at fræse.
De starter i Åkandehaven og når ca. 3 rækker om dagen.

VIGTIGT!! Alle postkasser der går ud over stiarealet skal tages ned og kan først sættes op efter asfaltarbejdet er færdig.

Vi beklager den korte tidsfrist, men vi har først modtaget planen i dag.
Vi vil løbende komme med information ligesom foreningens hjemmeside vil blive opdateret over weekenden.

VEJLEDENDE tidsplan - FRÆSNING:
4/5 - Begge rækker i Åkandenhaven + K170-204
5/5 - K74-96 / K118-142 / K144-168 / K98-116(måske også 6/5)
6/5 - K2A-2K / K24-30 / K52-72
7/5 - K4-22 / K32-50
8/5 - K135-153 / K103-121 / K123-133
11/5 - K55-71 / K85-101
12/5 - K1-15 / K17-33 / K35-45 / K47-53

 

VEJLEDENDE tidsplan - UDSKIFT AF BRØNDE OG RISTE:
Der vil være udskiftning af brønde og riste relevante steder mellem 11/5 og 14/5

BEMÆRK at ovenstående datoer er vejledende. Stierne skal derfor holdes fri i perioden 4/5 - 31/5 2020.

 

VEJLEDENDE tidsplan - UDLÆGNING AF ASFALT:
Starter 18/5 - nærmere info følger


2. Ekstraordinær generalforsamling 20. juni 2019

Fremmødet var stort nok…..

…...ved 2. ekstraordinære generalforsamling d. 20/6 2019.
Begge forslag blev vedtaget og det betyder:

- vi kan komme videre med asfaltprojektet (er i udbud lige nu)
- kontingentet stiger til 1035,- fra 1/10 2019

Referat kan læses her.


 

Ekstraordinær generalforsamling 11. juni 2019

Fremmødet var desværre ikke stort nok…..

…...da vi her til aften skulle stemme om den omdelte vedtægtsændring. Der er derfor indkaldt til yderligere en ekstraordinær generalforsamling hvor de fremmødte tager de nødvendige beslutninger. Indkaldelse er omdelt.
 
Vi valgte alligevel at tage 15 min spørgerunde og vil på opfordring forsøge at gengive en mere forståelig formulering af vedtægtændringen:
 
Sydbank vil, som alle andre pengeinstitutter, ikke stå i en situation hvor de skal ud og hente penge ved hver enkelt grundejer i tilfælde af manglende betaling. Det er omkostningstungt og ikke en mulighed. Derfor ønsker de en juridisk formulering der gør det muligt at hente pengene direkte i foreningen (formuen). Da vi har valgt at opkræve ydelsen til lånet gennem kontingentet, har det ingen praktisk betydning eller risiko for den enkelte grundejer, idet foreningen har første prioritet i alle ejendomme og til hver en tid vil få vores tilgodehavende - herunder andelen til Sydbank.
 
Vi beklager det lidt tunge jurasprog, men det er en kendt formulering og bestyrelsen har skønnet at udgiften til omskrivning af en uvildig advokat kan bruges bedre i området.

Er der stadig usikkerhed eller bekymring omkring ovenstående, er I velkommen til at kontakte bestyrelsen -. ellers ses vi igen d. 20/6 kl 19:00.

 

 


Ordinær generalforsamling

For Grundejerforeningen Kirsebærvangen. Tirsdag d. 19 marts 2019 kl. 19 på Balsmoseskolen (Torvet).
Du kan hente relevante dokumenter her>>

De seneste år har der været rejst forslag på den ordinære generalforsamling der har været udformet eller formuleret på en måde der har gjort det vanskeligt at stemme ja/nej.
Bestyrelsen anbefaler derfor at man formulere en meget klar konklusion, således det er helt tydeligt hvad der stemmes om.
Benyt evt. denne Word skabelon  (klik her for download)

 


Smid din hunds efterladenskaber i spanden – ikke på jorden

Spandene tømmes én gang om ugen. Skulle den være fyldt, så brug den næste eller de store molokker til restaffald.


Sådan sorterer du dit affald

Her kan du hente kommunens anvisninger til affaldssorteringen